Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
 
по состоянию на октябрь 2020 года
 
1 Ковалевский Г. А. 49 Саранский А. И. 97 Ленинградский С. В. 145 Василевская О. В. 193 Чапля О. И. 241 Иванова О. М. 289 Ленинградский Д. В.
2 Плешаков С. Е. 50 Комлева Е. Н. 98 Кижук В. С. 146 Коржуева Е. Н. 194 Баталова О. А. 242 Стучилова М. И. 290 Васильева М. Г.
3 Попова Е. А. 51 Хилько Е. М. 99 Филатов А. А. 147 Мельников А. А. 195 Александрина Е. С. 243 Тюрина Т. В. 291 Вяткина Н. А.
4 Белякова Е. А. 52 Барабанова Е. М. 100 Винюкова Н. М. 148 Ильина В. В. 196 Изюмский В. П. 244 Булыкина Г. Н. 292 Юдинцев Д. А.
5 Уткин В. В. 53 Назаров И. В. 101 Корнилов А. А. 149 Тимощук Н. А. 197 Немков Ю. В. 245 Пищулин П. И. 293 Гуц К. А.
6 Звягина Н. М. 54 Сергиенкова Н. Е. 102 Каратонова Н. А. 150 Осипова Н. В. 198 Родина О. В. 246 Умецкая И. В. 294 Следникова С. А.
7 Мазуренко Г. В. 55 Пастух В. В. 103 Шмакова Н. А. 151 Гусакова Л. А. 199 Табаков А. В. 247 Шнайдер А. П. 295 Новопашина Л. В.
8 Муравская А. А. 56 Бычкова О. П. 104 Таран И. В. 152 Лучников В. В. 200 Киселева Т. И. 248 Кубасова Е. С. 296 Леметти О. В.
9 Акимушкина Е. А. 57 Богданович Е. А. 105 Козлов Р. А. 153 Григоренко Е. И. 201 Никулин С. В. 249 Мелехин М. В. 297 Шастина А. П.
10 Гребнева Н. Ф. 58 Чебыкина Л. К. 106 Полоротова М. Н. 154 Офицерова Т. В. 202 Гриценко Н. Н. 250 Обрезумов И. А. 298 Иванова О. В.
11 Андреев Е. В.   59 Ткачева Е. А. 107 Мельник О. Ф. 155 Матвиенко Л. Д. 203 Фомина М. А. 251 Межевых С. М. 299 Кузьмина Л. С.
12 Смирнова В. А. 60 Горбачева И. В. 108 Белова Е. В. 156 Колесникова Н. М. 204 Ильинская Г. В. 252 Соколова Я. А. 300 Антипина Ю. А.
13 Певцов С. М. 61 Рогова В. А. 109 Жукова Н. Г. 157 Михайлова М. И. 205 Калепина О. Н. 253 Саяпина Е. Г. 301 Власова Ю. В.
14 Ронжин В. С. 62 Спиридонов Е. И. 110 Стрелкова Р. А. 158 Шеметилло А. В. 206 Кондрашова Л. И. 254 Могилева И. И. 302 Кузнецова А. О.
15 Петушков К. А. 63 Лукашов Ю. А. 111 Дурандин С. Е.  159 Баташов Э. А. 207 Бубнова А. В. 255 Каменева Н. В. 303 Платунова И. А. 
16 Джамбул Е. В. 64 Жуков А. И. 112 Комарова Г. В. 160 Егорова Г. С. 208 Орлова Н. Н. 256 Синельников М. А. 304 Степанова О. А.
17 Третьяков К.Г. 65 Пискунова Н. П. 113 Богданов Э. В. 161 Лягачева Е. В. 209 Багнетова Н. В. 257 Редькина Л. И. 305 Горецкая Н. В.
18 Ширманова Н. П. 66 Андросова С. Б. 114 Шибаев Д. А. 162 Нурмухамедов В. А. 210 Полозова И. В. 258 Мартынова М. В. 306 Войтович Ю. А.
19 Никонова О. Е. 67 Филиппов В. А. 115 Кондрашина А. В. 163 Шабанов В. Д. 211 Смирнова Е. С. 259 Гледенова А. П. 307 Епифанова Н. А.
20 Шиханцов И. А. 68 Возисова Г. Д. 116 Князева Е. В. 164 Тополевская Е. З. 212 Басков И. А. 260 Андраш В. А. 308 Шиловский К.Ю.
21 Прокопьева В. В. 69 Алексеева Н. Н. 117 Архипова В. В. 165 Обрезумова Е. А. 213 Останина Г. В. 261 Петров В. Н. 309 Моторова М.Д.
22 Козлова О. А. 70 Веселова И. В. 118 Галибина М. А. 166 Орлова Е. С. 214 Кожина И. Н. 262 Нагаюк Е. В. 310 Бибиксарова М.О.
23 Ильина Н. М. 71 Ненахова Н. Н. 119 Дерябин А.А. 167 Слепенкова С. Б. 215 Клюшникова В. В. 263 Пушкарева А. Р. 311 Подсевалов С.В.
24 Шутова Е. В. 72 Камочкин Э. В.  120 Бородкина О. А. 168 Чупина К. С. 216 Рогова Т. В. 264 Никитина Н. Р. 312 Лялина И.В.
25 Сорока Р. В. 73 Рауш М. К. 121 Трифонова И. А. 169 Погудин Н. В. 217 Кизим О. В. 265 Мальцева Н. А. 313 Клепикова Е.С.
26 Семенова Л. А. 74 Попова В. С. 122 Терехова О. В. 170 Погудина М. В. 218 Макаров С. В. 266 Ковыршина Н. Н. 314 Григорьева Я.В.
27 Морозова Э. Б. 75 Григорьева Е. В. 123 Ляшенко О. Г.  171 Трухачев Д. Ю. 219 Казакова Д. А. 267 Николаев А. А. 315 Нешкреба Е.Ю.
28 Чистяков В. И.  76 Лопинцева Т. В. 124 Крузе И. Е. 172 Ерастов Д. А. 220 Белоусова Т. И. 268 Мартиновская В. Н. 316 Саргсян Л.С.
29 Самсонова Я. А. 77 Щепелина Н. Ф. 125 Пушкарева И. Ю. 173 Цурганова Н. В. 221 Куликова Н. В. 269 Галашева А. Г. 317 Николаева П.Ю.
30 Мишинева Н. А. 78 Прокушева О. М. 126 Соловьев А. В. 174 Королева Л. В. 222 Ухабина М. А. 270 Константинова Т. Д. 318 Тарасова Н.А.
31 Лупанова Г. П. 79 Коростин В. Б. 127 Корсун С. А. 175 Базанова И. П. 223 Яковлева О. С. 271 Булдаков Ю. А. 319 Попова К.Н.
32 Кузнецова Г. Д. 80 Галкин Ю. В. 128 Синельникова К. В. 176 Тимченко В. Н. 224 Белов А. В. 272 Куликова И. Н.    
33 Чукланова А. В. 81 Черепанов М. А. 129 Голяков А. В. 177 Мецкер В. М. 225 Тимофеев С. М. 273 Шаманская И. А.    
34 Кленов А. А. 82 Романов П. Д. 130 Ершова Т. В. 178 Соколов И. В. 226 Гузовская Ю. Ю. 274 Супрун Г. В.    
35 Абдулазизов А. М. 83 Куприянова Э. Г. 131 Гайков А. С. 179 Ибрагимов М. К. 227 Филиппов И. П. 275 Древаль М. В.    
36 Белков С. В. 84 Махова Н. П. 132 Мазурмович Д. А. 180 Дмитриева Т. В. 228 Соколова И. В. 276 Беляева В. Н.    
37 Рогалева Т. И. 85 Селезнев О. В. 133 Турская Н. В. 181 Николаева О.Г. 229 Малинин Н. И. 277 Софронова А. В.    
38 Брагина О. Н. 86 Ларионова Н. Ю. 134 Колотова О. Е. 182 Кириллов П. И. 230 Тонин И. С. 278 Тарасова И. В.    
39 Николаевская Т. Ю. 87 Бодунов С. К. 135 Высоцкий С. В. 183 Макушина Е. Е. 231 Фомин И. В. 279 Маслякова О. В.    
40 Рогова С. Ю. 88 Сорокина А. Е. 136 Кузикова Т. Н. 184 Тарасова Н. М. 232 Юдина Н. Ю. 280 Кожарская Т. Н.    
41 Шустов В. А. 89 Чубалина З. И.  137 Зарычева Н. Е. 185 Ахромкина Э. В. 233 Иванов В. Л. 281 Прохина Е. В.    
42 Борисенко Л. Ю. 90 Будкевич Д.Д. 138 Тевосян В. В. 186 Неделин И. П. 234 Шультинова Т. Н. 282 Шалабнина Е. Г.    
43 Кучерова Л. В. 91 Осипов Ф. В. 139 Иванов П. Н. 187 Малышев А. В. 235 Колычев П. В. 283 Емельянова Л. А.    
44 Свиридова Н. Р. 92 Михневич Е. Г. 140 Стрелков С. Б. 188 Паромова Т. В. 236 Глазкова И. А. 284 Сердюкова Е. В.    
45 Трушнин Д. С. 93 Клементьев Ю. Ю.  141 Мишинев Е. В. 189 Гончарук Д. А. 237 Лялина Л. А. 285 Абрамова Л. А.    
46 Клюкин Н. А. 94 Соколова М. Б. 142 Павлов И. А. 190 Боброва Е. Н. 238 Евтеева О. Г. 286 Щёголева С. Г.    
47 Леттиева Г. Н. 95 Мальцева В. И. 143 Великанова Е. Н. 191 Грошева А. К. 239 Ельчанинова Т. С. 287 Рустамов А. С.    
48 Алтухов В. И.  96 Балдова А. Г. 144 Шуршалова Н. М. 192 Федоров А. В. 240 Пригодин А. В. 288 Пашкова Т. М.    
 
Постановлением администрации от 28.07.2020 № 272 с учета сняты:
Полякова Н. А. - в связи с улучшением жилищных условий.
 
Постановлением администрации от 14.08.2020 № 293 с учёта сняты:
Деревнина А.С. - в связи со смертью;
Кричка А.В. - в связи с улучшением жилищных условий;
 
Постановление администрации от 24.08.2020 № 318:
Курманова Н.Б. - в связи с улучшением жилищных условий
 
Постановлением администрации от 27.08.2020 № 327
Третьякова Г.А. - в связи с улучшением жилищных условий
 
Постановлением администрации от 16.07.2020 № 258 на учёт приняты:
Нешкреба Е.Ю.
 
Постановлением администрации от 24.08.2020 № 315 на учёт приняты:
Саргсян С.Л.
 
Постановлением администрации от 27.08.2020 № 329 на учёт приняты:
Николаева П.Ю.